Europski dan pacijenata

Pacijenti nedovoljno upoznati sa pravima pacijenata i zakonima koji ih propisuju .

Pacijenti nedovoljno upoznati sa pravima pacijenata i zakonima koji ih propisuju .

Pacijenti nedovoljno upoznati sa pravima pacijenata i zakonima koji ih propisuju .