Evolucija plesa

Autorski dvojac ove predstave, Balaš Baranji i Oksana Brandiboura Kožul, odlučili su ovom predstavom djeci i mladima objasniti kako je tekao razvoj pokreta te predstaviti osnovnu razliku između plesova. Djeca i mladi kroz ovu predstavu mogu na zanimljiv način naučiti sve što ih zanima o plesu.

Autorski dvojac ove predstave, Balaš Baranji i Oksana Brandiboura Kožul, odlučili su ovom predstavom djeci i mladima objasniti kako je tekao razvoj pokreta te predstaviti osnovnu razliku između plesova. Djeca i mladi kroz ovu predstavu mogu na zanimljiv način naučiti sve što ih zanima o plesu.

Autorski dvojac ove predstave, Balaš Baranji i Oksana Brandiboura Kožul, odlučili su ovom predstavom djeci i mladima objasniti kako je tekao razvoj pokreta te predstaviti osnovnu razliku između plesova. Djeca i mladi kroz ovu predstavu mogu  na zanimljiv način naučiti sve što ih zanima o plesu.