FERAL KI J’ PUŠĆAL SINJAL

Šesto izdanje manifestacije „Feral ki j’ pušćal sinjal“ donjelo je dosad najbogatiji cjelodnevni program s obiljem zabavnih, edukativnih, kulturnih i sportskih sadržaja. Glavne „zvijezde“ manifestacije bile su i ove godine same mlikarice.

Šesto izdanje manifestacije „Feral ki j’ pušćal sinjal“ donjelo je dosad najbogatiji cjelodnevni program s obiljem zabavnih, edukativnih, kulturnih i sportskih sadržaja. Glavne „zvijezde“ manifestacije bile su i ove godine same mlikarice.

Šesto izdanje manifestacije „Feral ki j’ pušćal sinjal” donjelo je dosad najbogatiji cjelodnevni program s obiljem zabavnih, edukativnih, kulturnih i sportskih sadržaja. Glavne „zvijezde” manifestacije bile su i ove godine same mlikarice.