Festival bribirskog prisnaca: Snimka prijenosa na Kanalu Ri