Festival palente kompirice

U Čavlima je održan je 9. festival palente i sira. Riječ je o već prepoznatljivoj manifestaciji kojom se promovira dio grobničke tradicije – palenta kompirica i grobnički sir koji se radi od ovčjeg mlijeka i slanog je okusa

U Čavlima je održan je 9. festival palente i sira. Riječ je o već prepoznatljivoj manifestaciji kojom se promovira dio grobničke tradicije – palenta kompirica i grobnički sir koji se radi od ovčjeg mlijeka i slanog je okusa

U Čavlima je održan je 9. festival palente i sira. Riječ je o već prepoznatljivoj manifestaciji kojom se promovira dio grobničke tradicije – palenta kompirica i grobnički sir koji se radi od ovčjeg mlijeka i slanog je okusa