Festival sportske rekreacije

Više od 2000 sudionika u bogatom programu Festivala pod geslom Ajde dođi na Platak

Više od 2000 sudionika u bogatom programu Festivala pod geslom Ajde dođi na Platak

Više od 2000 sudionika u bogatom programu Festivala pod geslom  Ajde dođi na Platak