Festival znanosti

Više od 150 raznovrsnih događaja na dvadesetak gradskih i prigradskih lokacija najkraća je najava ovogodišnjeg, 14. Festivala znanosti Rijeka.

Više od 150 raznovrsnih događaja na dvadesetak gradskih i prigradskih lokacija najkraća je najava ovogodišnjeg, 14. Festivala znanosti Rijeka.

Više od 150 raznovrsnih događaja na dvadesetak gradskih i prigradskih lokacija najkraća je najava ovogodišnjeg, 14. Festivala znanosti Rijeka.