Fiumara u bojama baltazargrada

Čelni ljudi časopisa Sušačka revija predlažu da se fasade zgrada u ulici Fiumara u Rijeci oboje po uzoru na grad profesora Baltazara, ideju prihvaćaju mnogi.

Čelni ljudi časopisa Sušačka revija predlažu da se fasade zgrada u ulici Fiumara u Rijeci oboje po uzoru na grad profesora Baltazara, ideju prihvaćaju mnogi.

Čelni ljudi časopisa Sušačka revija predlažu da se fasade zgrada u ulici Fiumara u Rijeci oboje po uzoru na grad profesora Baltazara, ideju prihvaćaju mnogi.