Fiumare

Održana izložba tradicijskih barki, danas otvaranje festivala Fiumare

Održana izložba tradicijskih barki, danas otvaranje festivala Fiumare

Održana izložba tradicijskih barki, danas otvaranje festivala Fiumare