Food bizz

Radionica na temu Hrana kao suvenir koja se realizira u sklopu ERASMUS+ projekta FOODBIZ održana je u organizaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Radionica na temu Hrana kao suvenir koja se realizira u sklopu ERASMUS+ projekta FOODBIZ održana je u organizaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Radionica na temu Hrana kao suvenir koja se realizira u sklopu ERASMUS+ projekta FOODBIZ održana je u organizaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u suradnji s Centrom za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.