Fortica

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici primio donaciju vrijednu 20.500 kuna, čime je izrađena rampa za potrebe teško pokretnih korisnika doma.

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici primio donaciju vrijednu 20.500 kuna, čime je izrađena rampa za potrebe teško pokretnih korisnika doma.

Centar za rehabilitaciju Fortica u Kraljevici primio donaciju vrijednu 20.500 kuna, čime je izrađena rampa za potrebe teško pokretnih korisnika doma.