Foto buvljak Fotokluba Rijeka

Fotoklub Rijeka, zahvaljujući donacijama građana, već niz godina organizira fotobuvljak. Do sada su im građani donirali mnoštvo pribora i fotografske opreme i time im omogućili otvaranje muzejske zbirke. Više u videoprilogu!