Gimnastika

Davne 1854. godine u današnjoj Riječkoj gimnaziji gimnastika je postala fakultativni predmet. Pedeset godina kasnije nastaje Hrvatski Sokolski savez.

Davne 1854. godine u današnjoj Riječkoj gimnaziji gimnastika je postala fakultativni predmet. Pedeset godina kasnije nastaje Hrvatski Sokolski savez.

Davne 1854. godine u današnjoj Riječkoj gimnaziji gimnastika je postala fakultativni predmet. Pedeset godina kasnije nastaje Hrvatski Sokolski savez.