GORANSKE PRIČE

Tema emisije je Platak. O ponudi, uređenosti ali i planovima za zimski dio sezone govorili su Davorin Klobučar iz GSC Platak te zamjenik župana PGŽ Marko Boras Mandić

Tema emisije je Platak. O ponudi, uređenosti ali i planovima za zimski dio sezone govorili su Davorin Klobučar iz GSC Platak te zamjenik župana PGŽ Marko Boras Mandić

Tema emisije je Platak. O ponudi, uređenosti ali i planovima za zimski dio sezone govorili su Davorin Klobučar iz GSC Platak te zamjenik župana PGŽ Marko Boras Mandić