GORANSKE PRIČE

TERTRIJEB GLUHAN SE POLAKO ALI SIGURNO VRAĆA U GORANSKE ŠUME.REZULTAT JE TO PROJEKTA IZGRADNJE UZGOJNOG CENTRA POKRAJ TRŠĆA U GORSKOM KOTARU A U KOJEM ĆE SE UZGOJENE JEDINKE OVE STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE PRIPREMITI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT U ŠUMI.GORANSKI MEDUN DOBIO JE NAIME ZAŠTIĆENU OZNAKU NACIONALNE IZVORNOSTI. O ČEMU SE TOČNO RADI I ŠTO ĆE TO DONIJETI PČELARSTVU ALI I GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA DOZNATI ĆEMO U RAZGOVORU SA PREDSJEDNIKOM UDRUGE PROIZVOĐAČA MEDUNA G. BRANKOM VIDMAROM

TERTRIJEB GLUHAN SE POLAKO ALI SIGURNO VRAĆA U GORANSKE ŠUME.REZULTAT JE TO PROJEKTA IZGRADNJE UZGOJNOG CENTRA POKRAJ TRŠĆA U GORSKOM KOTARU A U KOJEM ĆE SE UZGOJENE JEDINKE OVE STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE PRIPREMITI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT U ŠUMI.GORANSKI MEDUN DOBIO JE NAIME ZAŠTIĆENU OZNAKU NACIONALNE IZVORNOSTI. O ČEMU SE TOČNO RADI I ŠTO ĆE TO DONIJETI PČELARSTVU ALI I GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA DOZNATI ĆEMO U RAZGOVORU SA PREDSJEDNIKOM UDRUGE PROIZVOĐAČA MEDUNA G. BRANKOM VIDMAROM

TERTRIJEB GLUHAN SE POLAKO ALI SIGURNO VRAĆA U GORANSKE ŠUME.REZULTAT JE TO PROJEKTA IZGRADNJE UZGOJNOG CENTRA POKRAJ TRŠĆA U GORSKOM KOTARU A U KOJEM ĆE SE UZGOJENE JEDINKE OVE STROGO ZAŠTIĆENE VRSTE PRIPREMITI ZA SAMOSTALAN ŽIVOT U ŠUMI.GORANSKI MEDUN DOBIO JE NAIME ZAŠTIĆENU OZNAKU NACIONALNE IZVORNOSTI. O ČEMU SE TOČNO RADI I ŠTO ĆE TO DONIJETI PČELARSTVU ALI I GOSPODARSTVU NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA DOZNATI ĆEMO U RAZGOVORU SA PREDSJEDNIKOM UDRUGE PROIZVOĐAČA MEDUNA G. BRANKOM VIDMAROM