Goranski medun

„Goranski medun“ se proizvodi na definiranom zemljopisnom području Gorskog kotara koji pripada Primorsko-goranskoj županiji i definiranom zemljopisnom području Ogulinskoplaščanske udoline koji pripada Karlovačkoj županiji. Navedeno područje rasprostire se unutar administrativnih gradova i općina

GOSTI:

1. BRANKO VIDMAR, Udruga proizvođača meduna

2. DRAŽEN LUŠIĆ, Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

gor