Grad po mjeRi mladih

Živo je danas bilo na adresi Korzo 16. Tridesetak mladih dan je provelo u prostorima gradske uprave u sklopu projekta Grad po mjeRi mladih kojeg provodi Grad Rijeka u partnerstvu s Udrugom Delta i Centrom tehničke kulture Rijeka, a financiran je sredstvima Europske unije.

Program za mlade sadrži tri razvojna stupa: obrazovanje i (samo)zapošljavanje mladih, dobrobit i osamostaljivanje mladih te poticanje, osnaživanje i dijalog s mladima.

Današnji susret s mladima prva je od ukupno 12 projektom planiranih aktivnosti koje će tijekom 2023. i 2024. povezati mlade i predstavnike Grada u ostvarenju ciljeva i rezultata Programa za mlade. Više u videoprilogu.