Grad Rijeka: Nove mjere

1447337949rijeka-cover

 

 

U cilju daljnje prevencije širenja zaraze korona virusom, Grad Rijeka prema preporukama i odlukama nacionalnog Stožera civilne zaštite počinje primjenjivati dodatne mjere zaštite.

 

Od utorka, 24. ožujka 2020. godine:

 

Šalter – sala Grada Rijeke, Titov trg 3, nastavlja rad na način da će se stranke primati u vremenu od 8.30 do 12.00 sati, uz pojačane higijensko – sanitarne mjere te ograničavanje broja stranaka u prostoru.

 

Predaja podnesaka za sve odjele gradske uprave obavlja se isključivo u pisarnici na Titovom trgu 3, također u vremenu od 8.30 do 12.00 sati.

 

Upućujemo sve stranke da primarno svu svoju komunikaciju s upravnim tijelima Grada Rijeke obavljaju putem telefona, pošte ili elektroničke pošte, a samo u iznimnim slučajevima, unaprijed najavljenim osobnim dolaskom.

 

Navedene mjere na snazi će biti do daljnjih odluka i preporuka nacionalnog Stožera civilne zaštite.

 

Apelira se na sve građane da i nadalje odgovorno poštuju i pridržavaju se svih mjera opreza te prate upute nadležnih tijela.