Grad Rijeka oslobađa roditelje plaćanja vrtića, produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim školama

crayons-1445053_1920

 

 

Odlukom gradonačelnika Rijeke Vojka Obersnela, zbog obustave rada vrtića i nastave u osnovnim školama, od 16. ožujka 2020. godine, Grad Rijeka roditelje/staratelje oslobađa od plaćanja cijene usluge u svojim vrtićima te produženog i cjelodnevnog boravka u osnovnim školama za djecu koja ne pohađaju ove programe, odnosno, plaćat će samo one dane u kojima djeca koriste uslugu.

 

Zbog obustave rada vrtića i obustave nastave s ciljem sprječavanja epidemije korona virusom, a u skladu s mjerama i uputama Vlade RH, Stožera civilne zaštite RH i Ministarstva obrazovanja i znanosti, Grad Rijeka oslobađa od plaćanja korisnike koji uslugu ne koriste tijekom cijelog mjeseca, a za povremeno korištenje usluge smanjuje cijene na način:

 

Za roditelje/staratelje učenika u produženom boravku ili cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu u osnovnim školama Grada Rijeke, mjesečna cijena se obračunava sukladno broju dana korištenja usluge. Tako za one koji inače plaćaju iznos od 100,00 kn cijena po danu provođenja Programa iznosi 5,14 kn, za one koji plaćaju iznos od 180,00 kn cijena po danu provođenja Programa iznosi 9,26 kn, za one koji plaćaju iznos od 320,00 kn cijena po danu provođenja Programa iznosi 16,46 kn te za one koji inače plaćaju iznos od 450,00 kn cijena po danu provođenja Programa iznosi 23,14 kn.

Mjesečna cijena se obračunava množenjem u iznosima po danu kako je prethodno navedeno sa brojem radnih dana u kojima je korištena usluga produženog boravka ili cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada.

 

Za roditelje/staratelje djece u dječjim vrtićima Grada Rijeke, mjesečna cijena usluge obračunava se sukladno broju dana korištenja usluge.

Za obračun mjesečne cijene primjenjivat će se isti način obračuna bez obzira koju uslugu roditelj plaća.

Ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijelit će se s brojem radnih dana u tom mjesecu te će se množenjem dobivenog iznosa (rezultat zaokružen na dvije decimale) sa brojem radnih dana u kojima je korištena usluga vrtića, dobiti mjesečna cijena usluge za taj mjesec.

 

Obračun i plaćanje cijene usluge, vrtići i škole obaviti će na način na koji to bude dogovoreno s roditeljima/starateljima.

 

Odluka se počinje primjenjivati od 16.ožujka 2020. godine i trajat će do opoziva odluka Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH koje utječu na reguliranje rada dječjih vrtića i osnovnih škola.