GRAD RIJEKA U MINUSU 10,9 MILIJUNA KUNA

Zbog poreznih reformi smanjuju se prihodi gradova i općina. Grad Rijeka u prvom polugodištu ostvario manjak od gotovo 11 milijuna kuna

Zbog poreznih reformi smanjuju se prihodi gradova i općina. Grad Rijeka u prvom polugodištu ostvario manjak od gotovo 11 milijuna kuna

Zbog poreznih reformi smanjuju se prihodi gradova i općina. Grad Rijeka u prvom polugodištu ostvario manjak od gotovo 11 milijuna kuna