Grad rijeka

Potpisani ugovori vrijedni 2,5 milijuna kuna kojima će se financirati projekti i programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Potpisani ugovori vrijedni 2,5 milijuna kuna kojima će se financirati projekti i programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi

Potpisani ugovori vrijedni 2,5 milijuna kuna kojima će se financirati projekti i programi u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi