GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

50 godina djelovanja u Palači Modello knjižnica dočekuje u derutnom stanju i sa sve manje prostora

50 godina djelovanja u Palači Modello knjižnica dočekuje u derutnom stanju i sa sve manje prostora

50 godina djelovanja u Palači Modello knjižnica dočekuje u derutnom stanju i  sa sve manje prostora