Gradsko vijeće dalo suglasnost za refinanciranja Energovih kredita

Gradsko vijeće Grada Rijeke na današnjoj je sjednici dalo suglasnost za zaduženje i prihvatilo jamstvo Grada Rijeke radi refinanciranja postojećih financijskih obveza TD Energo, dok je prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Muzeja grada Rijeke povučen.

Gradsko vijeće dalo je suglasnost Energu za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 11,6 milijuna eura radi refinanciranja postojećih financijskih obveza. Radi se o tzv. klupskom kreditu, zajedničkom kreditu više banaka koje su bile davatelji kredita koji se refinanciraju. Grad Rijeka bit će jamac za kredit u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita, što iznosi 9,28 milijuna eura, uvećanom za pripadajuću kamatu i ostale troškove. Navedeno jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada Rijeke koje se time povećava za 1,24 postotna poena, no zaduženost Grada ostaje unutar zakonom propisanoga ograničenja.

Kako je istaknuo zamjenik direktora Energa Marko Križanec, radi se o nastavku stabilizacije poslovanja Energa – u prosincu 2022. godine Gradsko vijeće je donijelo je dvije odluke, o kupnji poslovnih udjela trgovačkog društva Hera S.p.A. u Energu, čime je Grad Rijeka postao vlasnik 91,875% društva, te o povećanju uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Energa u iznosu od 30 milijuna kuna, namijenjenih povratu dugova dobavljačima i pozajmica te za pokrivanje nedostatka sredstava uzrokovanih energetskom krizom.

U refinanciranje je uključen veći broj kreditnih obveza s različitim iznosima, uvjetima kreditiranja i trajanju, a većini je zajedničko što su navedene obveze preuzete radi financiranja likvidnosti u okolnostima poteškoća u poslovanju, kao i činjenica da su uvjeti kreditiranja i rokovi otplate nepovoljni za društvo, te otežavaju likvidnost i redovno poslovanje TD Energo u vremenima energetske krize.

Refinanciranje stoji značajno manje nego nastavak poslovanje bez refinanciranja

Ukupni troškovi u razdoblju od sljedećih 10 godina u slučaju refinanciranja iznose 4.019.313 eura te se odnose na otplatu glavnice, otplatu ugovorenih kamata te godišnjih naknada Klupskog kredita.

Ukupni troškovi u razdoblju od sljedećih 10 godina ukoliko do refinanciranja ne dođe iznose 4.388.107 eura te se odnose na otplatu glavnice, otplatu ugovorenih kamata, otplatu kamata zbog zakašnjenja u plaćanju budući da Energo neće biti u mogućnosti platiti sve obveze po dospijeću te naknada za obnovu kratkoročnih kredita.

Trenutačno stanje zaduženja Energa obuhvaća veći broj kreditnih obveza s različitim iznosima, uvjetima kreditiranja i trajanja te nije za očekivati da će u narednom razdoblju sve banke davatelji kredita i nadalje biti spremne iste kredite obnavljati. Slijedom navedenog, budući da Energo nije u mogućnosti uz redovne iznose otplata glavnica vraćati i kratkoročne kredite koji tijekom 2023. dospijevaju na naplatu, bez refinanciranja društvo se izlaže potencijalnim ovršnim postupcima u slučaju neplaćanja kao i posljedičnim troškovima ovršnog postupka koji nisu uključeni u ovu računicu. Iz navedenog je, ističe se u obrazloženju odluke, razvidno da refinanciranje stoji društvo značajno manje od scenarija u kojem društvo nastavlja poslovati bez refinanciranja.

Vijećnik Josip Ostrogović je naglasio kako će klub vijećnika HDZ-a glasati protiv ovakve odluke, smatrajući kako tako važnu odluku ne mogu donijeti bez financijskog izvješća Energa za 2022. godinu, odnosno financijskog plana za 2023. godinu, što je naglasila i nezavisna vijećnica Iva Rinčić. Vijećnik Vedran Vivoda (Akcija mladih) je naglasio kako se za lošu situaciju u Energu uvijek krive vanjske okolnosti, a nikad ne pozivaju na odgovornost oni koji njime upravljaju.

Vijećnik Nebojša Zelič (platforma Možemo!), Aleksandar Saša Milaković (Most) te Nikola Ivaniš (PGS) naglasili su kako će glasovati za odluku o reprogramiranju kredita, ističući da unatoč činjenici da ima mjesta za poboljšanje u upravljanju ovom gradskom tvrtkom, učinila veća šteta za Energo, Grad Rijeku te građane, ako se ne bi donijela odluka o refinanciranju Energovih kreditnih obveza.

U ime kluba SDP-a vijećnik Duško Milovanović naglasio je kako Energo odgovorno pristupio raspodjeli sredstava dokapitalizacije te je utrošio oko 50 %, a ostatak planira za kompenzacije eventualnih gubitaka poslovanja u 2023. i 2024. godini. Podsjetio je kako je o potrebi reprogramiranja kredita bilo riječi već u materijalima za proteklu sjednicu Gradskog vijeća, kada je jasno rečeno da je nakon dokapitalizacije sljedeća faza refinanciranje duga, čime bi se dugotrajno uravnotežila likvidnost Energa i posljedično osiguralo stabilno poslovanje.
„Jednostavnim rječnikom rečeno, ako se ne provede rafinacije, Energo neće moći vratiti postojeće kredite. Refinanciranje će omogućiti da Energo smirenije prođe energetsku krizu i stvori zdrave temelje za novi investicijski ciklus“, kazao je vijećnik Milovanović.