GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

GRAD RIJEKA UVEO JE GODIŠNJU NAGRADU ZA ODGOJITELJE I UČITELJE U IZNOSU OD 7 TISUĆA KUNA, USVOJEN JE PRIJEDLOG DA SE NAPRAVI AKCIJSKI PLAN ZA SUZBIJANJE VANDALIZMA, A ZA NOVU PREDSJEDNICU ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE JEDNOGLASNO JE IZABRANA FILIPA CAPAN

GRAD RIJEKA UVEO JE GODIŠNJU NAGRADU ZA ODGOJITELJE I UČITELJE U IZNOSU OD 7 TISUĆA KUNA, USVOJEN JE PRIJEDLOG DA SE NAPRAVI AKCIJSKI PLAN ZA SUZBIJANJE VANDALIZMA, A ZA NOVU PREDSJEDNICU ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE JEDNOGLASNO JE IZABRANA FILIPA CAPAN

GRAD
RIJEKA UVEO JE GODIŠNJU NAGRADU ZA ODGOJITELJE I UČITELJE U IZNOSU
OD 7 TISUĆA KUNA, USVOJEN JE PRIJEDLOG DA SE NAPRAVI AKCIJSKI PLAN
ZA SUZBIJANJE VANDALIZMA, A ZA NOVU PREDSJEDNICU ODBORA ZA NACIONALNE
MANJINE JEDNOGLASNO JE IZABRANA FILIPA CAPAN