GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

S 21 glasom za riječki gradski vijećnici potvrdili su stegovnu mjeru Hrvoju Buriću kojom mu se zabranilo sudjelovanje na sjednici.Na sjednici je prihvaćena odluka o komunalnoj naknadi. Njome se umjesto dosadašnjih 5 predlaže 6 zona za određivanje visine komunlane naknade.

S 21 glasom za riječki gradski vijećnici potvrdili su stegovnu mjeru Hrvoju Buriću kojom mu se zabranilo sudjelovanje na sjednici.Na sjednici je prihvaćena odluka o komunalnoj naknadi. Njome se umjesto dosadašnjih 5 predlaže 6 zona za određivanje visine komunlane naknade.

S 21 glasom za riječki gradski vijećnici potvrdili su stegovnu mjeru Hrvoju Buriću kojom mu se zabranilo sudjelovanje na sjednici.Na sjednici je prihvaćena odluka o komunalnoj naknadi. Njome se umjesto dosadašnjih 5 predlaže 6 zona za određivanje visine komunlane naknade.