GUŽVE U POREZNOJ UPRAVI SVE VEĆE

Zadnj dan za predaju porezne prijave je 2. ožujka

Zadnj dan za predaju porezne prijave je 2. ožujka

Veljača je mjesec predaje poreznih prijava za proteklu godinu. Približavanjem zadnjeg dana u mjesecu, gužve u poreznoj upravi sve su veće. I ovogodišnja situacija pokazuje kako većina čeka zadnje dane. Područni ured porezne uprave Rijeka dosad je zaprimio 40 tisuća prijava što je nešto manje od 50 % planiranih prijava.
– Što se tiče roka za podnošenja ove godine, 28. veljače je subota pa ćemo mi dežurati i raditi do 15 sati u nadležnim ispostavama, a 2. ožujka koji je i zadnji dan za podnošenje prijava ispostave će dežurati do 19 sati pa se mole građani da i te rokove iskoriste – poručuje pročelnica Porezne uprave Rijeka Višnja Felker.
Prijave moraju predati svi koji su protekle godine radili kod 2 ili više poslodavaca istovremeno, oni koji se bave obrtom ili njemu izjednačenom djelatnošću te svi koji su ostvarili dohodak, a nisu platili porez. Onima koji prijavu ne podnesu, a dužni su, prijeti kazna od 5 tisuća do pola milijuna kuna.
– Svi građani koji su ostvarili neke olakšice kroz ulaganja za neke zdravstvene usluge, kroz kupovinu stana za rješavanje stambenog pitanja, kroz ulaganja u nekretnine u kojoj stanuju, kroz podstanarstvo ako imaju ugovor. Dakle to su sve olakšice koje propisuje Zakon o dohotku gdje će oni do 12 tisuća kuna sa vjerodostojnom dokumentacijom ostvarivati određene povrate.
Unatoč glasnom protivljenju sindikata pomoraca, ove godine po prvi put porezne prijave moraju podnijeti i pomorci koji plove u međunarodnim vodama. Dosad je zaprimljeno 800 takvih prijava.