Halubajski karneval

Na Viškovu se okupilo više od 2 i pol tisuće maškaranih sudionika

Na Viškovu se okupilo više od 2 i pol tisuće maškaranih sudionika

Na Viškovu se okupilo više od 2 i pol tisuće maškaranih sudionika