Helikopterska hitna

Pilot-projekt Ministarstva zdravlja, što je u potpunosti financiran sredstvima Svjetske banke, hrvatskim pacijentima osigurava visokokvalitetnu i dostupnu zdravstvenu uslugu kakvu već odavno imaju sve članice Europske unije.

Pilot-projekt Ministarstva zdravlja, što je u potpunosti financiran sredstvima Svjetske banke, hrvatskim pacijentima osigurava visokokvalitetnu i dostupnu zdravstvenu uslugu kakvu već odavno imaju sve članice Europske unije.

Pilot-projekt Ministarstva zdravlja, što je u potpunosti financiran sredstvima Svjetske banke, hrvatskim pacijentima osigurava visokokvalitetnu i dostupnu zdravstvenu uslugu kakvu već odavno imaju sve članice Europske unije.