Hep

Prije godinu dana Gorski kotar pogodila je ledena katastrofa. Posljedice tog nevremena još su vidljive u goranskim šumama na svakom koraku, no kada je infrastruktura u pitanju gotovo sve je kao prije ledene kiše. HEP je tako predstavio završetak sanacije i radova na obnovi elektro mreže

Prije godinu dana Gorski kotar pogodila je ledena katastrofa. Posljedice tog nevremena još su vidljive u goranskim šumama na svakom koraku, no kada je infrastruktura u pitanju gotovo sve je kao prije ledene kiše. HEP je tako predstavio završetak sanacije i radova na obnovi elektro mreže

Prije godinu dana Gorski kotar pogodila je ledena katastrofa. Posljedice tog nevremena još su vidljive u goranskim šumama na svakom koraku, no kada je infrastruktura u pitanju gotovo sve je kao prije ledene kiše. HEP je tako predstavio završetak sanacije i radova na obnovi elektro mreže