Hrana i zajednica

Riječka Udruga Centar za kulturu dijaloga, u suradnji s Ekonomskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, te Zelenom akcijom iz Zagreba dobila je projekt koji se 85% financira iz Europskog socijalnog fonda i 15% od Ureda za udruge Republike Hrvatske u iznosu od 1.084.435 kuna za projekt Hrana i zajednica.

Riječka Udruga Centar za kulturu dijaloga, u suradnji s Ekonomskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, te Zelenom akcijom iz Zagreba dobila je projekt koji se 85% financira iz Europskog socijalnog fonda i 15% od Ureda za udruge Republike Hrvatske u iznosu od 1.084.435 kuna za projekt Hrana i zajednica.

Riječka Udruga Centar za kulturu dijaloga, u suradnji s Ekonomskim i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, te Zelenom akcijom iz Zagreba dobila je projekt koji se 85% financira iz Europskog socijalnog fonda i 15% od Ureda za udruge Republike Hrvatske u iznosu od 1.084.435 kuna za projekt Hrana i zajednica.