Nove mjere od ponedjeljka:Na okupljanjima bez covid potvrde 15 osoba

Nove strože mjere od ponedjeljka su na snazi na cijelom Jadranu. 

Novim se mjerama koje će vrijediti za cijeli Jadran, navode iz Stožera, žele spriječiti rizična okupljanja 

Broj ljudi koji se smiju okupljati bez covid-potvrda smanjuje se na 15. Taj će broj vrijediti i za privatna okupljanja, ali i za svadbe na kojima uzvanici nemaju covid-potvrde. Na svadbama na kojima svi uzvanici imaju covid potvrde nema ograničenja maksimalnog broja ljudi. 

Ograničit će se maksimalan broj ljudi koji s covid-potvrdama mogu biti na manifestacijama, na 1000. 

Novost je i to da Nacionalni stožer od lokalnih i županijskih stožera očekuje veću razinu odgovornosti kod odobravanja raznih manifestacija. Oko procjene je li neki događaj rizičan morat će se usuglasiti lokalni i županijski stožer, no ako u tome ne uspiju, konačnu će odluku donijeti Nacionalni stožer.

Osnovni preduvjet da se neki događaj uopće održi jest to da ga organizator najavi najmanje sedam dana ranije lokalnom i županijskom stožeru. Najavljivati se moraju i svadbe s covid-potvrdama, što je i dosad bila obveza.

Kategorija