IDA ŠTIMAC, vježbanje u karanteni 3

20200324_174808