Igramo se

POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA, CILJ JE PROJEKTA IGRAMO SE KOJI SE ODRŽAO U CENTRU ZA REHABILITACIJU RIJEKA

POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA, CILJ JE PROJEKTA IGRAMO SE KOJI SE ODRŽAO U CENTRU ZA REHABILITACIJU RIJEKA

POBOLJŠATI KVALITETU ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA, CILJ JE PROJEKTA IGRAMO SE KOJI SE ODRŽAO U CENTRU ZA REHABILITACIJU RIJEKA