IKB Ča skalica – Najava Pusta u Općini Matulji i Veli Vrh Valmade Pula

12.01.2016. u emsiju IKB Ča skalica prišli su nam iz Matulja najaviti Pusta u Općini Matulji a iz Pule nam je prišla kumpanija Veli Vrh Valmade.

12.01.2016. u emsiju IKB Ča skalica prišli su nam iz Matulja najaviti Pusta u Općini Matulji a iz Pule nam je prišla kumpanija Veli Vrh Valmade.

12.01.2016. u emsiju IKB Ča skalica prišli su nam iz Matulja najaviti
Pusta u Općini Matulji a iz Pule nam je prišla kumpanija Veli Vrh
Valmade.