Od nove godine Grad Rijeka želi smanjiti prirez za 1 %, do 2025. za 5 % !

S kolegija gradonačelnika stižu dobre vijesti za sve zaposlene građane. 

Više novaca građanima, a manje u gradsku blagajnu. Grad Rijeka od nove godine želi za jedan posto smanjiti prirez poreza na dohodak. Trenutno on iznosi 15 posto.

" Što predstavlja prvi korak u cilju koji smo zacrtali, a to je smanjenje prireza porezu na dohodak na 10 posto do 1. siječnja 2025. godine." - rekao je Marko Filipović, gradonačelnik Rijeke.

O prijedlogu koji je dobra vijest za sve zaposlene građane, odlučivat će vijećnici na riječkom gradskom vijeću.

To bi značilo da zaposlena osoba s prosječnom plaćom, bruto plaćom na području grada od 9 tisuća 600-tinjak kuna će na godišnjom razini imati neto plaću veću za 90-tak kuna, a kada porezna reforma bude u potpunosti gotova, prosječno bi neto trebalo ostajati negdje oko 450 kuna više nego danas." - objasnio je Filipović. 

Detaljnije o vijestima s kolegija gradonačelnika poogledajte u Dnevniku Kanala Ri u 18 sati. 

Kategorija