Za bolju skrb: Bolničke putovnice za osobe s autizmom

Bolničke putovnice koje je uveo KBC Rijeka novi su  nestandardni dokument koji sažima ključne informacije o pojedinom zahtjevnom pacijentu. Plave putovnice formata A6 za sada su namijenjene prije svega osobama s poremećajem iz spektra autizma i sadrže informacije o načinu na koji ta osoba komunicira, posebno u slučaju kad ne govori ili se služi slikovnim znakovima.

Kategorija