Američka potpora za krizne situacije

Sjedinjene Američke Države uložile više od 3 milijuna kuna u uređenje prizemlja zgrade Lučke kapetanije Rijeka i Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. , od sada još učinkovitija zaštita života na moru, kao i zaštita okoliša u kriznim situacijima