Diskriminacija trudnica

Na europskom sudu za ljudska prava Riječanka dobila spor protiv Republike Hrvatske, odnosno HZZO-a koji ju je diskriminirao uskraćujući joj prava iz osiguranja, smatrajući da je kao trudnica nesposobna za zasnivanje radnog odnosa.

Kategorija