Kamping na Kvarneru samo u listopadu ostvario čak 27 posto bolji rezultat nego rekordne 2019. godine