Održana sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka

Dana 09.06.2021. godine pod predsjedanjem v.d. predsjednika HGK ŽK Rijeka prof.dr.sc. Herija Bezića održana je proširena sjednica Gospodarskog vijeća HGK ŽK Rijeka na kojoj su uz članove Gospodarskog vijeća sudjelovali i predsjednici i zamjenici predsjednika Udruženja i strukovnih skupina koje djeluju pri ŽK Rijeka. Sjednica je održana putem platforme ZOOM. Tema sjednice bila je mogućnosti korištenja EU fondova u razdoblju 2021. – 20217. godine.

Na sjednici su doc.dr.sc. Tomislav Radoš, potpredsjednik HGK, i mr.sc. Danijela Ćenan, direktorica Centra za inovacije i EU projekte HGK, nazočnima predstavili Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) i Višegodišnji financijski okvir (VFO), koji predstavljaju strateški okvir i preduvjet su korištenja EU sredstava, odnosno financiranja projekata iz EU fondova. Istaknuto je kako iz ova dva izvora (NPOO-a i VFO-a) Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju cca 24 mlrd eura u razdoblju od 2021.-2027. godine.

Osim predstavljanja (1) strukture i komponenata NPOO-a i VFO, (2) raspodjele sredstava po komponentama NPOO-a, (3) prikaza projekata/aktivnosti privatnog sektora koje će se moći financirati iz NPOO-a, (4) prikaza tematskih ciljeva, prioriteta i posebnih ciljeva VFO-a, odnosno (4) područja i aktivnosti koja će se financirati iz VFO-a, na sjednici su obrađena ključna pitanja koja muče naše poduzetnike, kao što su: „Kako se na vrijeme pripremiti za prijavu projekata na buduće natječaje?“, „Kada se aktivno uključiti u pripremu i prijavu projekta?“, „O čemu voditi računa kako bi se izbjegle pogreške i propusti?“, slično.

Nazočni su detaljnije upoznati s načinom korištenja E-financiranja, jedne od usluga Digitalne komore, koja predstavlja odličan alat za pretraživanje odgovarajućih natječaja te provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projektne ideje.

S ciljem detaljnijeg upoznavanja svojih članica s mogućnostima korištenja EU fondova u razdoblju 2021.-2027. HGK Županijska komora Rijeka tijekom jeseni organizirati će dvodnevne radionice za sve svoje članice.

 

Kategorija