Primorsko-goranska županija Vinodolskoj općini darovala nekretninu u kojoj će biti smještena ambulanta Doma zdravlja PGŽ

Zamjenica župana Marina Medarić i načelnik Općine Vinodolske Marijan Karlić potpisali su ugovor o darovanju nekretnine u Grižanama namijenjene za zdravstvenu djelatnost. Primorsko-goranska županija prenijela je pravo vlasništva nekretnine na Vinodolsku općinu, bez naknade, a Vinodolska općina uložit će sredstava u sanaciju i uređenje nekretnine u kojoj će biti smještena ambulanta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije. Vrijednost nekretnine procijenjena je na 575.000 kuna, a Vinodolska općina u obnovu planira  uložiti  352.852,25 kuna.

„Primorsko-goranska županija pozdravlja inicijative jedinica lokalne samouprave kada žele preuzeti nekretnine u svrhu obnove“ rekla je zamjenica župana Marina Medarić, dok se načelnik Karlić zahvalio na darovanoj nekretnini i  obećao da će Vinodolska općina, uz pomoć sponzora, ambulantu primjereno obnoviti. Nastojat će i priskrbiti  suvremene  instrumente i aparate, kako bi se stvorili uvjeti da se, u perspektivi, u ambulanti mogu obaviti i neki specijalistički pregledi.

 

Kategorija