Inovatori

Kreativne inovacije bile su tema i u Vijećnici Grada Rijeke. 3D pisač, pametni stol, robotska ruka, solarni automobil, farma hobotnica. to su samo neke od inovacija mladih učenika i studenata kojima je Savez inovatora Primorsko-goranske županije te IN klub inovatora Grada Rijeke dodijelili tim kreativnim mladim ljudima vođenima dobrim mentorima.

Kreativne inovacije bile su tema i u Vijećnici Grada Rijeke. 3D pisač, pametni stol, robotska ruka, solarni automobil, farma hobotnica. to su samo neke od inovacija mladih učenika i studenata kojima je Savez inovatora Primorsko-goranske županije te IN klub inovatora Grada Rijeke dodijelili tim kreativnim mladim ljudima vođenima dobrim mentorima.

Kreativne inovacije bile su tema i u Vijećnici Grada Rijeke. 3D pisač, pametni stol, robotska ruka, solarni automobil, farma hobotnica. to su samo neke od inovacija mladih učenika i studenata kojima je Savez inovatora Primorsko-goranske županije te IN klub inovatora Grada Rijeke dodijelili tim kreativnim mladim ljudima vođenima dobrim mentorima.