INVENTURA 2015

Ova godina nije bila laka, no ipak mnogo je toga u gradu učinjeno.Poručio riječki gradonačelnik.

Ova godina nije bila laka, no ipak mnogo je toga u gradu učinjeno.Poručio riječki gradonačelnik.

Ova godina nije bila laka, no ipak mnogo je toga u gradu učinjeno.Poručio riječki gradonačelnik.