Ispunjen cilj

Udruga za Sindrom down Rijeka zahvaljujući vama dobila 116 tisuća kuna vrijednu senzornu sobu

Udruga za Sindrom down Rijeka zahvaljujući vama dobila 116 tisuća kuna vrijednu senzornu sobu

Udruga za Sindrom down Rijeka zahvaljujući vama dobila 116 tisuća kuna vrijednu senzornu sobu