Izazovi samohranog roditeljstva u Rijeci

Financijska nestabilnost jedan je od najčešćih problema. 

Predstavnica Udruge Centar za kulturu dijaloga Ana Karakaš istaknula je kako se jednoroditeljske obitelji susreću s nizom problema koji se razlikuju od problema obitelji s dva roditelja. „Najčešće su to problemi financijske nestabilnosti ako jedan od roditelja nije aktivno uključen u odgoj, smanjeni prihodi koji dovode do toga da roditelj često mora raditi dva posla, a posljedično tome javlja se i problem neadekvatne mogućnosti zbrinjavanja i čuvanja djece“, objasnila je Karakaš i dodala kako je prema podacima iz 2011. godine jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj bilo 17%, te kako su one u većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te kako država trebala bolje prepoznati specifičnost njihovih problema i da bi mjere pomoći trebale biti u skladu s njihovim realnim problemima.

Upravo je to bila glavna tema konferencije održane u gradskoj vijećnici, u organizaciji Centra za kulturu dijaloga. 

U programu socijalnog uključivanja „Moje mjesto pod suncem“ namijenjenog djeci i roditeljima iz obitelji koje žive u lošijim socijalnim i ekonomskim uvjetima kojeg provodi Centar za kulturu dijaloga trenutno sudjeluju 42 obitelji, od čega su njih 23 upravo jednoroditeljske. „Kroz program im pomažemo na način da djeca dobivaju pomoć i podršku oko savladavanja školskog gradiva, ali kod nas na raznim aktivnostima mogu provoditi i svoje slobodno vrijeme. Surađujemo i s brojnim institucijama što nam omogućuje da naše korisnike besplatno odvedemo primjerice u kino, kazalište, u muzeje, na razne izlete“, objasnila je Karakaš.

Centar za kulturu dijaloga surađuje i s Gradom Rijeka koji sufinancira njihove programe kao i programe nekih drugih udruga civilnog društva koje se bave ovom i sličnom problematikom. Kako je objasnila pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke Karla Mušković broj jednoroditeljskih obitelji je u porastu i bitno je pružiti im adekvatnu pomoć u svakodnevnom životu. „Kroz socijalni program Grada Rijeke jednoroditeljske obitelji prepoznali smo kao zasebnu kategoriju te temeljem toga te obitelji mogu ostvariti pravo na različite oblike pomoći iz našeg socijalnog programa. Prava iz socijalnog programa ostvaruju se shodno cenzusu prihoda, a za jednoroditeljske obitelji taj je cenzus prihoda 20% veći nego redovni cenzus. 12 je različitih mjera pomoći koje oni mogu ostvariti, a koje se u većini odnose na pomoć za subvencioniranje troškova stanovanja, kao i na potrebe djece i mladih“, istaknula je Mušković.