IZLOŽBA POŠTANSKI AUTOBUSI

Pola stoljeća autobusnog turizma na Kvarneru i Istri tema je umjetničkog istraživanja čime su se pozabavile riječka umjetnica Maja Franković i Štajerke Eva Ursprung i Christine Kertz.

Pola stoljeća autobusnog turizma na Kvarneru i Istri tema je umjetničkog istraživanja čime su se pozabavile riječka umjetnica Maja Franković i Štajerke Eva Ursprung i Christine Kertz.

Pola stoljeća autobusnog turizma na Kvarneru i Istri tema je umjetničkog istraživanja čime su se pozabavile riječka umjetnica Maja Franković i Štajerke Eva Ursprung i Christine Kertz.