Jadranski projekt ide dalje

2014. godine kanalizacija u Mavrincima i Novom naselju

2014. godine kanalizacija u Mavrincima i Novom naselju

Mještani naselja Mavrinci i Novog naselja u Općini Čavle, za nešto više od godinu dana trebali bi dobiti novu kanalizacijsku mrežu. Potpisanim ugovorima nastavlja se 2. faza Jadranskog projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području. “Naša je ideja bila da izgradimo kanalizacijski sustav u zaleđu Grada Rijeke, dakle upravo u onom dijelu gdje se nalaze naša glavna izvorišta”, kaže riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Sljedećih 14 mjeseci radit će se 9,3 kilometra sanitarne kanalizacije s 2 crpne stanice kao i na održavanju 3,4 kilometra vodovodne mreže. Time će se omogućiti priključenje na novoizgrađenu kanalizaciju za oko 250 objekata. No, mještani će, kako to obično biva, ponovno platiti cijenu pa načelnik Općine Čavle Željko Lambaša apelira na izvođače da budu ažurni. Radovi vrijedni 26,6 milijuna kuna bez PDV-a, trebali bi biti završeni do ožujka 2014. godine.