Javni poziv Grada Kastva za dostavu prijedloga za dodjelu nagrada Grada Kastva za 2021. godinu.

kastav zrak

Pozivaju se vijećnici Grada Kastva, članovi radnih tijela Grada Kastva, udruge, ustanove i fizičke osobe koje djeluju na području grada Kastva da dostave prijedlog za javna priznanja Grada Kastva, s time da prijedlozi moraju biti zaprimljeni u pisarnicu Grada Kastva  najkasnije do 12. veljače 2021. godine do 13,00  sati bez obzira na način dostave. Prijedlozi se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Grad Kastav, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3, sa naznakom – za javna priznanja, na e-mail: tajnica@kastav.hr ili osobnom dostavom ukoliko drugi način dostave nije moguć.

  Javnim priznanjem smatra se:

1.      nagrada Grada Kastva,

2.      nagrada Grada Kastva za životno djelo,

3.      imenovanje osobe počasnim građaninom Grada Kastva,

4.      javno priznanje koje se dodjeljuje posmrtno fizičkoj osobi.

 

Obrazac za prijavu moguće je preuzeti na poveznici:

https://kastav.hr/sluzbene_objave/poziv-za-dostavu-prijedloga-nagrada-grada-kastva-za-2021-godinu/