Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam mladoj obitelji

Grad Rijeka objavio je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stana u najam u vlasništvu Grada Rijeke mladoj obitelji na razdoblje od 15 godina. Javni poziv otvoren je do 11. lipnja.

U najam se daje stan koji se nalazi na drugom katu zgrade u Rijeci, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje s blagovaonicom, kupaonice s WC-om, spremišta, hodnika, lođe, drvarnice, ukupne površine 60,75 m2.

Iznos najamnine utvrđuje se po cijeni m2 od 2,00 eura/m2 mjesečno za prve tri godine najma, odnosno 121,50 eura mjesečno. Najmoprimac je u navedenom periodu u obvezi plaćati sve troškove stanovanja (troškove vode, struje, plina, komunalne naknade, pričuvu, kao i sve ostale troškove u svezi sa stanovanjem) te jednom mjesečno dostavljati potvrde o uplati Gradu Rijeci. Po proteku tri godine, najamnina za navedeni stan bit će utvrđena na temelju važećeg Zaključka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine.

Grad Rijeka prvi stan za davanje u najam mladim obiteljima uredio je sredstvima osiguranim putem Javnog poziva za sufinanciranje demografske mjere – poticajno  stanovanje u 2023. godini, kojeg je raspisala Primorsko-goranska županija. Putem javnog poziva Gradu Rijeci osigurana su sredstva u iznosu od 21.975,00 EUR u svrhu izvođenja građevinsko-obrtničkih radova adaptacije stana sukladno troškovniku, do razine unutarnje uređenosti po sistemu „ključ u ruke“ sukladno propisima iz područja javne nabave. U tijeku su radovi adaptacije stana, čiji planirani dovršetak je do 19. lipnja 2024. godine.

Podnositelji zahtjeva za davanje stana u najam moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • mlada obitelj koja ima jedno do troje djece. Roditeljima u mladoj obitelji smatraju se osobe do navršene 45. godine života;
  • najmanje jedan roditelj treba biti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u tvrtki/organizaciji koja ima sjedište ili podružnicu na području Grada Rijeke;
  • punoljetni državljani Republike Hrvatske;
  • osobe koje imaju neprekidno prijavljeno prebivalište na području grada Rijeke najmanje tri mjeseca prije dana objave Javnog poziva;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje na području Republike Hrvatske nemaju nekretninu podobnu za stanovanje niti su takvu nekretninu otuđili u posljednjih 5 godina;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju u najmu stan koji je u vlasništvu Grada Rijeke ili Republike Hrvatske;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju u najmu stan sa zaštićenom najamninom u vlasništvu fizičke osobe;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nemaju nepodmirene obveze prema Gradu Rijeci;
  • podnositelj zahtjeva i članovi mlade obitelji su osobe koje nisu u sudskom sporu s Gradom Rijekom.

Prednost za davanje u najam stana imaju obitelji u kojima su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme. Jednoroditeljska obitelj u kojoj je roditelj zaposlen na neodređeno vrijeme bodovno je izjednačena s obitelji u kojoj su oba roditelja zaposlena na neodređeno vrijeme.

Lista reda prvenstva objavljuje se na oglasnoj ploči te web stranici Grada Rijeke i svi podnositelji imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana objave. Prigovor se podnosi u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Rijeke, preporučenom poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, ili osobno u pisarnici Grada Rijeke. Konačnu Listu utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Prije sklapanja Ugovora o najmu stana podnositelj zahtjeva sa najvećim brojem bodova bit će pozvan na razgledavanje stana. Ukoliko pozvani podnositelj zahtjeva nakon razgledavanja ponuđenog stana odbije prihvatiti stan, o tome daje potpisanu izjavu , a stan će biti ponuđen slijedećem podnositelju zahtjeva po redoslijedu.