Reciklažno dvorište - Jelenje

Stari madraci i mašine na šumskim stazama i uz cestu trebali bi postati prošlost. Reciklažno dvorište otvoreno u Općini Jelenje.

Kategorija